Lideke Wery Foundation

WELKOM

Welkom op de website van de Lideke Wery Foundation. Hieronder leest u alles over de missie en visie van de Foundation. Via het menu kunt u meer informatie vinden over de stichting, de school in Sri Lanka, Project Coördinator worden en over hoe u ons kunt steunen.

MISSIE

De Lideke Wery Foundation heeft als doel om de herinnering aan Lideke Wery voort te laten leven. Ze doet dit door mogelijkheden tot zelfontplooiing en ontwikkeling te bieden aan kansarme jongeren. Ten tijde van het oprichten van de Foundation was ook het ondersteunen van slachtoffers van de tsunami van 2004 een doel. Inmiddels is de nadruk meer en meer komen te liggen op het bieden van ontwikkelmogelijkheden aan kansarme jongeren in het algemeen.

VISIE

De Lideke Wery Foundation probeert haar missie te vervullen door:

  • Het financieren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het begeleiden van jonge mensen in hun ontwikkelproces

  • Het stimuleren van interculturele uitwisseling

  • Het bijeenbrengen van mensen met verschillende geloven en/of achtergronden

Om haar missie te verwezenlijken heeft de Lideke Wery Foundation in 2006 het Lideke Wery Educational Institute opgericht in Sri Lanka. De LWF verzorgt sindsdien de financiële middelen voor de school om goed onderwijs te kunnen bieden.

0
jaar in Sri Lanka
0
Engels diploma’s
0
IT diploma’s
0
Project Coördinatoren betrokken